Česta pitanja

Q. Koji proizvod preduzeća Attends bi trebalo da koristim? +

Preduzeće Attends nudi veliku paletu proizvoda za sve nivoe i tipove inkontinencije. Posetite našu jednostavnu stranicu za tra ženje proizvoda da biste saznali koji proizvod je najbolji za vaše potrebe.

Q. Gde mogu da kupim proizvode preduzeća Attends? +

Proizvodi preduzeća Attends mogu da se kupe neposredno od nas ili preko Boots.com. Mnoge apoteke na lageru imaju razne proizvode preduzeća Attends, za spisak onih koji imaju proizvode na lageru a nalaze se u vašoj blizini, pozovite

Q. Gde mogu da dobijem još saveta? +

Preporučujemo da se obratite svom doktoru ako imate bilo koji vid inkontinencije. Takođe, za savete u vezi sa proizvodima mo žete da se obratite našoj korisničkoj

Q. Zašto ne mogu da koristim higijenske uloške ako imam slabu bešiku? +

Higijenski ulošci su predviđeni isključivo za menstrualnu krv a ne za urin. Urin je tečniji i potrebno ga je brzo upiti. Tehnologija proizvoda preduzeća Attends poma že da se sva tečnost u centru uloška, tamo gde je najpotrebnije, brzo upija. Time se proizvodi preduzeća Attends prave udobnim, suvim i diskretnim.

Q. Da li će biti bolje ako pijem manje tečnosti? +

Ne, ako pijete manje, urin se više koncentriše i moraćete češće da mokrite. Da bi vam organizam bio zdrav, preporučuje se da pijete 1,5 do 2 litra vode dnevno.

Q. Da li su proizvodi preduzeća Attends za višekratnu upotrebu? +

Proizvodi preduzeća Attends su namenjeni za jednokratnu upotrebu. Međutim, Attends gaće za pričvršćivanje mogu da se peru.

Q. Da li je potrebno da promenim način života? +

Zdrav način života mo že da pomogne pri sprečavanju i ubla žavanju nekih problema sa bešikom. Doktori ka žu da redovna fizička aktivnost i ve žbe za karlično dno mogu da smanje stres inkontinenciju i curenje koje izaziva kašljanje, kijanje i smejanje. Ako manje pušite, ili, još bolje, ako prestanete da pušite, smanjićete dugotrajno kašljanje koje mo že da utiče na slabost bešike.

Q. Da li vežbe za karlično dno zaista pomažu? +

Da, ve žbe za karlično dno poma žu, naročito pri stres inkontinenciji. Ovde mo žete da nađete razne ve žbe koje mogu da se rade svakodnevno.

Q. Koliko često bi trebalo da uriniram? +

Većina ljudi urinira između šest i osam puta dnevno. Ali ako unosite mnogo tečnosti, nije čudno da to bude i 10 puta na dan. Mo žete i da češće urinirate ako uzimate određene lekove, kao što su diuretici za visok krvni pritisak.

Q. Kako se bacaju iskorišćeni proizvodi preduzeća Attends? +

Iskorišćeni proizvodi preduzeća Attends ne smeju da se bacaju u WC šolju. Trebalo bi ih baciti u kantu, ili, gde je moguće, u kantu s poklopcem.