Dry & Discreet – naše obećanje vama!

Dry and Discreet

Suvoća

Proizvodi preduzeća Attends korisniku daju odličnu zaštitu od curenja i obezbeđuju suvu kožu.

Tehnologija jezgra preduzeća Attends se zaista fokusira na brzo prikupljanje i upijanje tamo gde je najpotrebnije: u centru uloška. Zbog toga se tu postavlja većina najaktivnijih sastojaka (sloj paperjastog materijala i apsorbens velike moći upijanja). To zovemo „aktivna zona“. Ako na pakovanju ili u literaturi vidite jedan ili oba simbola žiga, znajte da su proizvodi konstruisani shodno najnovijoj tehnologiji jezgra, čime se postiže najbolja suvoća za korisnika.

Preduzeće Attends osmišlja i proizvodi svoje proizvode po najnovijoj tehnologiji jezgra. To znači da proizvodi najčešće imaju dvojno jezgro sa slojem za prikupljanje. Sloj za prikupljanje je sloj ispod gornjeg sloja uloška, koji prvi dolazi u kontakt s urinom. On pomaže brzom upijanju i prenosu urina do dubljih jezgara za skladištenje. Sloj za prikupljanje raznosi urin na prednji i zadnji deo uloška i pruža bolju zaštitu od curenja zahvaljujući smanjivanju količine urina na površini uloška. Ima mogućnost da izdrži nekoliko mlazeva urina bez uticanja na sposobnost upijanja.

Dvojno jezgro je sastavljeno od gornjeg i donjeg jezgra koje sadrže i sloj paperjastog materijala i materijal velike moći upijanja. Gornje jezgro sadrži više materijala velike moći upijanja a manje paperjastog materijala što daje veće upijanje u srednjih 50 posto površine uloška, gde je i najpotrebnija. Donje jezgro sadrži više paperjastog materijala a manje materijala velike moći upijanja što omogućava da proizvod može da upija i imobiliše tečnost celom površinom jezgra.


Diskretni

Proizvodi preduzeća Attends su konstruisani tako da daju najviši nivo diskrecije.

Imajući u vidu usmerenost na tehnologiju jezgra, konstrukcija proizvoda preduzeća Attends može da ostane izuzetno diskretna: nema potrebe za velikim proizvodima koji koriste previše materijala ako jezgro radi ono čemu je namenjeno.

To je i razlog zbog kojeg su proizvodi preduzeća Attends mali i veoma tanki: aktivna zona sa koncentracijom paperjastog materijala i materijala velike moći upijanja u jezgru je odmerena tako da su kabasti proizvodi postali stvar prošlosti. Slike prikazuju proizvode konstruisane da daju isti nivo zaštite od urinarne inkontinencije. Attends Soft je konstruisan na osnovu moderne tehnologije dvojnog jezgra dok je Attends Contours tradicionalniji, veći proizvod.

Proizvodi preduzeća Attends su stoga diskretni pri nošenju, upotrebi i odbacivanju posle upotrebe. Povrh toga, diskretnost proizvoda pruža i male i zgodne torbice i kutije, što daje brojne poželjne efekte, od manjeg prostora za prenos do manjeg prostora za čuvanje u domovima korisnika i manje čvrstog otpada, kako proizvoda tako i materijala za pakovanje.

Još jedan važan aspekt diskrecije je korišćenje boja i otisaka. Preduzeće Attends koristi boje i otiske na proizvodima da bi olakšalo identifikaciju proizvoda, ali oni se po pravilu svode na minimum da bi se očuvala diskrecija.

Na kraju, svi proizvodi preduzeća Attends sadrže tehnologiju prirodne zaštite od mirisa, koja smanjuje opasnost od pojave neprijatnih mirisa, pri čemu se ne koriste aditivi kao što su parfemi. Polimeri velike moći upijanja u jezgru proizvoda imobilišu urin, tako da se sprečava formiranje amonijaka. Pored toga, pH proizvoda sa tehnologijom Quick-Dry ostaje nizak, što sprečava naglo razmnožavanje bakterija.

To zajedno sprečava pojavu neprijatnih mirisa. To ćete prepoznati po sledećem simbolu:

Kombinacija konstrukcije, izbora materijala i prirodne zaštite od mirisa ispunjava obećanje preduzeća Attends o diskreciji.