Attends products for all

Laka

Izbacivanje nekoliko kapi mokraće. Kod žena može da bude povezana s kašljem, smejanjem, kijanjem ili vežbanjem. Kod muškaraca se radi o curenju nekoliko kapi mokraće nakon mokrenja.

Umerena

Neželjeno izbacivanje manjih ili većih mlazeva mokraće. Ponekad se ne stiže do toaleta na vreme. Često praćena iznenadnim nagonom za mokrenje.

Teška

Izbacivanje velikih količina urina. Ne stiže se do toaleta na vreme. Ograničena ili nepostojeća kontrola bešike/creva.

Ostali proizvodi

U nastavku se nalazi lista dodatnih proizvoda preduzeća Attends za zbrinjavanje inkontinencije.