Prosto k’o pasulj

Attends
Attends

Laka do umerena inkontinencija

Izaziva je kašalj, smejanje, kijanje ili vežbanje.

Attends

Umerena do teška inkontinencija

Ponekad se ne stiže do toaleta na vreme. Može da je prati iznenadan nagon za mokrenje.

Attends

Teška inkontinencija

Ne stiže se do toaleta na vreme. Nema kontrole bešike. Ponekad uključuje i fekalnu inkontinenciju.

Attends
Attends

Uložak

Oblikovani ulošci koj mogu da se nose sa donjim vešom ili gaćama.

Attends

Gaće

Upijajuće gaće za jednokratnu upotrebu koje mogu da se svuku i navuku kao normalan donji veš.

Attends

Sve-u-jednom

Sve-u-jednom proizvod sa bočnim trakama za pričvršćivanje koje drže uložak čvrsto pripijen uz telo.

Attends

Fleksibilni

Sve-u-jednom proizvod sa elastičnom trakom u koju se postavlja uložak.

Attends
Attends

Uložak

Oblikovani ulošci koji mogu da se nose sa donjim vešom ili gaćama za pričvršćivanje.

Attends

Gaće

Upijajuće gaće za jednokratnu upotrebu koje mogu da se svuku i navuku kao normalan donji veš.

Attends

Sve-u-jednom

Sve-u-jednom proizvod sa bočnim trakama za pričvršćivanje koje drže uložak čvrsto pripijen uz telo.

Attends

Fleksibilni

Sve-u-jednom proizvod sa elastičnom trakom u koju se postavlja uložak.

Attends
Attends

Uložak

Oblikovani ulošci koji mogu da se nose sa donjim vešom ili gaćama za pričvršćivanje.

Attends

Gaće

Upijajuće gaće za jednokratnu upotrebu koje mogu da se svuku i navuku kao normalan donji veš.

Attends

Sve-u-jednom

Sve-u-jednom proizvod sa bočnim trakama za pričvršćivanje koje drže uložak čvrsto pripijen uz telo.

Attends

Fleksibilni

Sve-u-jednom proizvod sa elastičnom trakom u koju se postavlja uložak.