Sistem numeracije preduzeća Attends

Product Range

Proizvodi preduzeća Attends su numerisani od 0 do 10 gde je 0 najniži nivo upijanja a 10 najviši. Unutar sistema numeracije se nalazi više kategorija proizvoda, npr. Shaped Pads, Pull-Ons, Slips i Flex. Neki nivoi upijanja se koriste u više različitih dostupnih dizajna proizvoda i načina pričvršćivanja, čime se omogućuje da izaberete proizvod koji najviše odgovara vašim potrebama.

Numbering System

Kliknite na crveno dugme PDF da biste preuzeli sistem numeracije.