Uslovi i odredbe

Autor zadržava pravo da ne bude odgovoran za aktuelnost, tačnost, potpunost i kvalitet pruženih informacija. Stoga će sva potraživanja naknade za štetu nastalu korišćenjem pruženih informacija, uključujući i nepotpune i netačne informacije, biti odbijena.

Ponude nisu obavezujuće. Autor može da proširi, izmeni i delimično ili potpuno izbriše delove strana ili čitavu publikaciju, uključujući sve ponude i informacije, bez posebnog obaveštenja.

Upućivanja i linkovi

Autor nije odgovoran za sadržaj na koji njegove stranice upućuju ili sadrže linkove – osim ako ne raspolaže punim znanjem o nelegalnom sadržaju i u mogućnosti je da spreči posetioce svog sajta da gledaju takve stranice. Ako se korišćenjem podataka navedenih na tim stranicama izazove šteta, samo autor tih stranica snosi odgovornost, a ne i onaj koji je dostavio link ka njima. Dodatno, autor nije odgovoran za postove i poruke koje objavljuju korisnici foruma, knjiga gostiju i mejling listi koje su navedene na ovoj stranici.

Autorska prava

Preduzeće Attends je imalo nameru da koristi materijal zaštićen autorskim pravima za publikaciju ili, ako to nije moguće, da bi ukazalo da je određeni predmet zaštićen autorskim pravima.

Autor nije nameravao da koristi materijal zaštićen autorskim pravima za publikaciju, ili, ako to nije moguće, da naznači da je odgovarajući predmet zaštićen autorskim pravima. Autorska prava za sav materijal koji je stvorio autor su zadržana. Svako umnožavanje ili korišćenje objekata kao što su crteži, zvukovi ili tekstovi u drugim elektronskim ili štampanim publikacijama nije dozvoljeno bez pristanka autora.

Pravno važenje ovog odricanja odgovornosti

Ovo odricanje odgovornosti je deo internet publikacije sa koje ste usmereni. Ako odeljci ili pojedinačne odredbe ove izjave nisu po zakonu ili nisu tačne, time se ne utiče na sadržaj i važenje drugih delova.

Upotreba kolačića

Koristimo kolačiće iz više razloga:

  1. Za svrhe statistike, da bismo pratili koliko pojedinačnih korisnika imamo i koliko često posećuju naše veb-sajtove. Skupljamo podatke o tome koje stranice su nam najposećenije, koji tip korisnika ih posećuje i iz kojih zemalja.
  2. Možemo da koristimo druga lica za skupljanje anonimnih podataka o korisnicima, ponekad putem kolačića i veb–svetionika.
  3. Preduzeće Attends generiše statističke kolačiće da bi pratilo prikaze oglasa i konverzije.
  4. Stavljanje kolačića na vaš računar znači da možemo da vam prikazujemo oglase za koje se više zanimate i omogućava nam da upravljamo brojem puta koji vam se prikazuju i da merimo koliko je oglasna kampanja bila delotvorna.

Možete da isključite kolačiće, ali u tom slučaju nećete moći da koristite sve usluge na našim veb-sajtovima i videćete više iskačućih prozora i drugih oglasa koji remete rad pošto bez kolačića nećemo moći da ograničavamo ono što vam se prikazuje. I dalje ćete moći da vidite tekstove. Svi moderni pregledači omogućavaju menjanje postavki kolačića. Ove postavke se obično nalaze u meniju „opcije“ ili „preference“ u pregledaču. Sledeći linkovi mogu da vam pomognu da razumete te postavke ili upotrebite opciju „Pomoć“ u svom pregledaču radi dodatnih objašnjenja.

U svim modernim pregledačima možete da menjate postavke kolačića. Te postavke se najčešće nalaze u meniju pregledača „Opcije“ ili „Podešavanja“. Ovi linkovi će vam pomoći da nađete odgovarajuće opcije: