Zablude i činjenice

Prikupili smo niz mitova i činjenica o kontroli nad bešikom koji će vam pomoći oko nedoumica i pitanja koje možda imate na ovu temu. Važno je da zapamtite da je tretman slabe bešike često moguć i da daje dobre rezultate. Ako niste sigurni koji tretman je najbolji za vas, preporučujemo da razgovarate sa savetnikom za inkontinenciju ili urologom da biste dobili pomoć i savete.

Zabluda: Probleme sa bešikom imaju samo stariji ljudi

Myth: bladder problems affect older people

I mlađi ljudi oba pola mogu da imaju slabu bešiku iz više razloga. Iako postoje razni aspekti starenja (menopauza i oboljenja prostate) koji mogu da utiču na zdravlje bešike, ova pojava svakako nije ograničena na bake i deke.


Činjenica: Treniranje bešike može da pomogne

Myth: bladder training

Treniranje bešike je prvi korak koji može da pomogne nekim ljudima čije su bešike previše aktivne. Potrebno je odupreti se prvom nagonu za mokrenje i čekati na zakazano vreme. Postepeno možete da probate i da trpite duže. Drugi pristup je vežbanje mišića karličnog dna i ove dve metode zajedno ponekad mogu da znatno smanje probleme sa preaktivnom bešikom. Razgovarajte sa savetnikom za inkontinenciju ili urologom o tome kako da počnete. Isprobajte vežbe za karlično dno pošto mogu da olakšaju nelagodu koju izaziva preaktivna bešika. Preporučujemo da zakažete pregled kod doktora.


Zabluda: Mala bešika znači velike probleme

Myth: small bladder

Ponekad se mala bešika krivi za česta curenja ali kapacitet vaše bešike je retko kad pravi uzrok problema sa inkontinencijom. Kod zdravih osoba taj kapacitet je od jedne do dve čaše tečnosti. Pravi problem pre leži u slabim mišićima, sporednom dejstvu lekova, infekciji ili oštećenju nerava – a za to su dostupne delotvorne terapije.


Činjenica: U zdravom telu zdrava bešika

Myth: healthy lifestyle

Zdrav način života može da pomogne pri sprečavanju i ublažavanju nekih problema sa bešikom. Doktori kažu da redovna fizička aktivnost i vežbe za karlično dno mogu da smanje stres inkontinenciju i curenje koje izaziva kašljanje, kijanje i smejanje. Ako manje pušite, ili, još bolje, ako prestanete da pušite, smanjićete dugotrajno kašljanje koje može da utiče na slabost bešike.


Zabluda: Najbolje je piti manje

Myth: glass of water

Ne naručivati drugu turu u kafani može da pomogne, malkice. Ali doktori kažu da potpuno funkcionalna bešika može da se snađe pri normalnom unosu tečnosti. Ne bi bilo loše i da pijete jutarnju kafu iz manje šolje, ili da pijete vodu umesto kole, jer kofein stimuliše bešiku.


Zabluda: Problemi s bešikom su neizbežni

Myth: bladder problems are a fact of life

Ako imate problema sa bešikom, obratite se svom zdravstvenom radniku. Inkontinencija je medicinski problem, a ne neizbežni deo starenja. Tretman zavisi od specifičnog problema i zdravstvenog stanja osobe i osobe koje potraže pomoć često iskuse poboljšanje simptoma, što vodi i poboljšanjima u svakodnevnom životu.